2MASS J03281518+3117238 [#31450836050897]

2MASS J03281518+3117238
Тип:
M (Red dwarf) Star (Дозаправлення)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 205 кр

Вік:
9 594 мільйонів років
Повний спектральний клас:
M6 V
Світність:
V

Сонячних мас:
0,2930
Сонячних радіусів:
0,4601

Температура поверхні:
2 653 К


Абсолютна величина:
9,8960
Період обертання:
1,4 d