2MASS J03281518+3117238 [#31450836050897]

2MASS J03281518+3117238
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 594 million years
Celá spektrální třída:
M6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4601

Povrchová teplota:
2 653 K


Absolutní velikost:
9,8960
Rychlost rotace:
1,4 d