2MASS J05345284-0533483 [#49057249305601]

100,00%
2MASS J05345284-0533483 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.
Приблизна вартість:
1 207 кр

Сонячних мас:
0,3867
Сонячних радіусів:
0,5422
Вік:
5 652 мільйонів років
Світність:
V

Температура поверхні:
3 200 K