HD 173278 [#59289741714]

HD 173278
Тип:
K (Yellow-Orange giant) Star (Дозаправлення)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Приблизна вартість:
1 209 кр

Вік:
11 466 мільйонів років
Повний спектральний клас:
K8 III
Світність:
III

Сонячних мас:
0,4766
Сонячних радіусів:
908,6238

Температура поверхні:
3 931 К


Абсолютна величина:
-8,2900
Період обертання:
3 104,8 d
Нахил осі:
0,0000 °