2MASS J05350518-0526036 [#159008680518649]

Координати

This system is located at: 597.53125 / -434.75 / -1076.65625

Галактичні координати: R: 1 305,848 / l: 209,030 / b: -19,446
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 5,008s / Схилення: -5° 26'2,013''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (89 to 134 ls), Water world (73 to 283 ls), Ammonia world (185 to 504 ls), Terraformable (69 to 139 ls)

Приблизна вартість: 35 393 кр

Система Відстань Відправник Розраховано