2MASS J05351853-0518205 [#60052365648905]

Координати

This system is located at: 575.5625 / -417.5 / -1041.15625

Галактичні координати: R: 1 260,787 / l: 208,934 / b: -19,338
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 18,470s / Схилення: -5° 18'16,541''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (73 to 110 ls), Water world (60 to 233 ls), Ammonia world (152 to 414 ls), Terraformable (57 to 114 ls)

Приблизна вартість: 23 890 кр

Система Відстань Відправник Розраховано