2MASS J05351836-0524267 [#31464794891273]

Координати

This system is located at: 573.46875 / -415.84375 / -1033.3125

Галактичні координати: R: 1 252,808 / l: 209,029 / b: -19,386
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 17,985s / Схилення: -5° 24'22,588''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (89 to 133 ls), Water world (73 to 282 ls), Ammonia world (184 to 502 ls), Terraformable (69 to 138 ls)

Приблизна вартість: 65 003 кр

Система Відстань Відправник Розраховано