Phylucs NM-W d1-73 [#2519090596371]

Координати

This system is located at: 1649.09375 / -5.1875 / 1688.96875

Галактичні координати: R: 2 360,541 / l: 315,684 / b: -0,126
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 14h 37m 25,718s / Схилення: -60° 20'47,897''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (2 to 30 ls), Earth-like world (480 to 719 ls), Water world (393 to 1 523 ls), Ammonia world (995 to 2 708 ls), Terraformable (374 to 745 ls)

Приблизна вартість: 93 976 кр

Система Відстань Відправник Розраховано