2MASS J05355094+0938567 [#79841159291729]

Координати

This system is located at: 410.25 / -328.25 / -1490.09375

Галактичні координати: R: 1 580,010 / l: 195,393 / b: -11,991
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 50,650s / Схилення: 9° 38'57,040''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (84 to 126 ls), Water world (69 to 267 ls), Ammonia world (174 to 474 ls), Terraformable (65 to 130 ls)

Приблизна вартість: 70 324 кр

Звіт про трафік

This system was visited for the first time on EDSM by Lousy Jay.

12 ships passed through 2MASS J05355094+0938567 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05355094+0938567 space in the last 24 hours.