Профіль пілоту Hilfy d'Anuurn > Значки

Профіль
Ім'я командира:
Поточний корабель:
* le trait-d'union * [[vg]h2]
(Asp Explorer)
 
Зареєстровано з:
18 груд. 2015
 
Внесено відстаней:
1 294
 
Відвідано систем:
13 710
Першовідкривач систем:
7 585
 
Баланс:
4 151 910 862 Кр
50 / 70