Guildy. > Shadow of the Phoenix

Jméno: Shadow of the Phoenix
Příslušnost Independent
Státní zřízení Democracy
Propojená frakce: Shadow of the Phoenix
Domovský systém: Karbon
Členové:
9 / 100