Gildie > Shadow of the Phoenix

Imię: Shadow of the Phoenix
Sojusz: Independent
Rząd: Democracy
Połączone drobne frakcje: Shadow of the Phoenix
Układ macierzysty: Karbon
Członkowie:
9 / 100