Guildy. > Black Universe Gazers

Jméno: Black Universe Gazers
Příslušnost Independent
Státní zřízení Cooperative
Propojená frakce: Black Universe Gazers
Domovský systém: Walmiri
Členové:
7 / 100