Gildie > Black Universe Gazers

Imię: Black Universe Gazers
Sojusz: Independent
Rząd: Cooperative
Połączone drobne frakcje: Black Universe Gazers
Układ macierzysty: Walmiri
Członkowie:
6 / 100