NGC 2451A Sector JH-V c2-3 [#909761254050]

NGC 2451A Sector JH-V c2-3 10 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 051 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0107
Hvězdný rádius:
1 932 km

Povrchová teplota:
83 K

Gravitace:
0,12 G

Složení:
82,63% Ice
15,84% Rock
1,53% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5,2 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
206,17°
Rychlost rotace:
5,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2838 °

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)