2MASS J21533311+4714391 [#4476597179042]

100,00%
2MASS J21533311+4714391 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7305
Hvězdný radius:
0,8368
Stáří:
5 672 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 818 K