114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae A 4 f
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 913 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Pali13
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
926 km

Povrchová teplota:
216 K

Gravitace:
0,11 G

Složení:
90,51% Rock
9,49% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
22,1 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0025
Sklon dráhy:
0,78°
Periapsida:
317,65°
Rychlost rotace:
-22,1 d
Axiální náklon:
1,7982 °

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,6%) P (9,9%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Se (2,9%) Nb (1,3%) Hg (0,8%) Tc (0,7%)