114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae A 4 d
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 932 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
543 km

Povrchová teplota:
227 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
90,86% Rock
9,14% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
8,5 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0011
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
196,11°
Rychlost rotace:
8,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,5220 °

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,4%) P (10,5%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) Hg (0,9%)