Pru Ain KT-E b26-9 [#20450621732577]

10,00%
Pru Ain KT-E b26-9 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4414
Hvězdný radius:
0,5705
Stáří:
4 094 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 217 K