DX 799 [#8879945552594]

100,00%
DX 799 A / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7969
Hvězdný radius:
0,3442
Stáří:
616 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 921 K
DX 799 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
16 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2266
Hvězdný radius:
0,3809
Stáří:
616 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 189 K
DX 799 ABC 1 / Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
7 351 ls
Předpokládaná hodnota:
1 158 CR

Hmotností Země:
3 298,6545
Hvězdný rádius:
62 115 km

Reserve level:
Vyčerpáno

Gravitace:
34,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
799 K
DX 799 ABC 1 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
7 351 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0644
Hvězdný rádius:
3 458 km

Tlak na povrchu:
1,20 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
96 K
DX 799 ABC 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 352 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0239
Hvězdný rádius:
2 508 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
DX 799 ABC 1 c / Icy body
Vzdálenost k cíli:
7 317 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1706
Hvězdný rádius:
4 724 km

Tlak na povrchu:
4,65 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
79 K
DX 799 ABC 1 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 385 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2351
Hvězdný rádius:
5 221 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) V (3,0%) Sb (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
DX 799 ABC 1 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 385 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0127
Hvězdný rádius:
2 091 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (29,7%) C (25,0%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (7,0%) Cr (4,2%) Mn (3,8%) Ge (3,1%) Te (0,8%) Cd (0,7%) W (0,5%)
DX 799 ABC 1 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 515 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1446
Hvězdný rádius:
4 482 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (28,6%) C (24,1%) P (15,4%) Fe (13,0%) Ni (9,8%) Ge (3,7%) As (1,7%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Po (0,3%)
DX 799 C / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
2 962 ls
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6133
Hvězdný radius:
0,7748
Stáří:
616 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
4 279 K
DX 799 C A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
105 710 000 000 000 Mt

Inner radius:
915 300 km
Outer radius:
2 050 200 km
DX 799 C B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
3 229 500 000 000 000 Mt

Inner radius:
14 044 000 km
Outer radius:
89 172 000 km
DX 799 C 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 953 ls
Předpokládaná hodnota:
14 752 CR

Hmotností Země:
0,7076
Hvězdný rádius:
5 504 km

Gravitace:
0,95 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
985 K

Materiály:
Fe (22,2%) Ni (16,8%) S (15,9%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) V (5,5%) Ge (4,7%) Mo (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)
DX 799 C 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 953 ls
Předpokládaná hodnota:
15 095 CR

Hmotností Země:
0,9799
Hvězdný rádius:
6 023 km

Gravitace:
1,10 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
985 K

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,4%) C (13,0%) Mn (9,1%) P (8,3%) Zn (6,0%) V (5,4%) Nb (1,5%) W (1,2%) Te (1,2%)
DX 799 C 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 975 ls
Předpokládaná hodnota:
17 019 CR

Hmotností Země:
4,4530
Hvězdný rádius:
9 312 km

Tlak na povrchu:
805,43 atmosfér

Gravitace:
2,09 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 712 K