2MASS J21533168+4716283 [#3651896349346]

100,00%
2MASS J21533168+4716283 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7266
Hvězdný radius:
0,8353
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 811 K
2MASS J21533168+4716283 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
115 130 000 000 000 Mt

Inner radius:
1 020 500 km
Outer radius:
2 169 300 km
2MASS J21533168+4716283 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
8 ls
Předpokládaná hodnota:
16 766 CR

Hmotností Země:
3,7369
Hvězdný rádius:
8 881 km

Tlak na povrchu:
4,91 atmosfér

Gravitace:
1,93 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 636 K
2MASS J21533168+4716283 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
11 ls
Předpokládaná hodnota:
17 900 CR

Hmotností Země:
7,8308
Hvězdný rádius:
10 802 km

Tlak na povrchu:
119 722,14 atmosfér

Gravitace:
2,73 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
5 137 K
2MASS J21533168+4716283 3 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
981 ls
Předpokládaná hodnota:
617 CR

Hmotností Země:
22,5824
Hvězdný rádius:
28 913 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
134 K
Vzdálenost k cíli:
981 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
613 km

Tlak na povrchu:
0,95 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
227 K
2MASS J21533168+4716283 4 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
973 ls
Předpokládaná hodnota:
637 CR

Hmotností Země:
30,9362
Hvězdný rádius:
22 291 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
135 K
2MASS J21533168+4716283 5 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
1 665 ls
Předpokládaná hodnota:
647 CR

Hmotností Země:
35,8249
Hvězdný rádius:
32 961 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K
2MASS J21533168+4716283 5 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 666 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
450 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Nb (1,4%) W (1,1%)
2MASS J21533168+4716283 5 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 662 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
409 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K

Materiály:
Fe (21,0%) S (20,5%) C (17,3%) Ni (15,9%) P (11,1%) Ge (6,1%) As (2,7%) Zr (2,4%) Sn (1,3%) W (1,2%) Po (0,5%)
2MASS J21533168+4716283 5 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 673 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
420 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%)
2MASS J21533168+4716283 6 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 887 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0156
Hvězdný radius:
0,0762
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
447 K
2MASS J21533168+4716283 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 846 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0561
Hvězdný rádius:
2 633 km

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
121 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,0%) Ni (14,0%) P (9,6%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Y (1,1%)
2MASS J21533168+4716283 6 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 844 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0603
Hvězdný rádius:
2 698 km

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
114 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) W (1,1%)
2MASS J21533168+4716283 6 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 839 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0396
Hvězdný rádius:
2 355 km

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
108 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Te (1,4%) W (1,1%) Hg (0,8%)
2MASS J21533168+4716283 6 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 839 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0317
Hvězdný rádius:
2 192 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
108 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%) Sn (1,2%)
2MASS J21533168+4716283 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 979 ls
Předpokládaná hodnota:
1 047 CR

Hmotností Země:
1 652,4506
Hvězdný rádius:
74 141 km

Gravitace:
12,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
402 K