Klamath [#4374164146547]

100,00%
Klamath A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 218 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9961
Hvězdný radius:
0,9417
Stáří:
7 092 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
6 081 K
Klamath A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
56 ls
Předpokládaná hodnota:
13 893 CR

Hmotností Země:
0,2811
Hvězdný rádius:
4 122 km

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
821 K

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,7%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) As (2,0%) Sn (1,4%) Ru (1,4%) Hg (1,0%)
Klamath A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
157 ls
Předpokládaná hodnota:
13 255 CR

Hmotností Země:
0,1245
Hvězdný rádius:
3 190 km

Gravitace:
0,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
517 K

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
Klamath AB 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 467 ls
Předpokládaná hodnota:
1 078 CR

Hmotností Země:
2 017,7645
Hvězdný rádius:
72 972 km

Gravitace:
15,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
525 K
Klamath AB 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 464 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 245 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
190 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Mn (8,2%) V (4,9%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Nb (1,4%) Y (1,2%)
Klamath AB 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 466 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0061
Hvězdný rádius:
1 275 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
181 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,9%) P (10,2%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Mo (1,3%) Sn (1,2%)
Klamath AB 1 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 467 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0059
Hvězdný rádius:
1 263 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia

Povrchová teplota:
161 K
Klamath AB 1 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 480 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0037
Hvězdný rádius:
1 083 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia

Povrchová teplota:
155 K
Klamath AB 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 555 ls
Předpokládaná hodnota:
17 147 CR

Hmotností Země:
4,8541
Hvězdný rádius:
9 522 km

Tlak na povrchu:
64,11 atmosfér

Reserve level:
Velké

Gravitace:
2,18 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich

Povrchová teplota:
389 K
Klamath AB 3 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 109 ls
Předpokládaná hodnota:
1 146 CR

Hmotností Země:
3 072,5349
Hvězdný rádius:
67 781 km

Reserve level:
Velké

Gravitace:
27,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
801 K
Klamath AB 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 108 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0242
Hvězdný rádius:
2 005 km

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
248 K

Materiály:
Fe (20,5%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,5%) P (10,6%) Zn (5,6%) V (5,0%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Hg (0,9%)
Klamath AB 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 104 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0106
Hvězdný rádius:
1 534 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
226 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,2%) Cr (8,9%) Zn (5,4%) As (2,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%) W (1,1%)
Klamath AB 3 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 104 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0125
Hvězdný rádius:
1 615 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
212 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,7%) P (10,1%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Klamath AB 3 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 102 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0237
Hvězdný rádius:
1 991 km

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
198 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,9%) P (10,1%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
Klamath AB 3 d a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 102 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
892 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
198 K

Materiály:
S (20,9%) Fe (18,7%) C (17,5%) Ni (14,2%) P (11,2%) Ge (6,2%) V (4,6%) Se (3,3%) Nb (1,3%) Y (1,1%) W (1,0%)
Klamath AB 4 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 033 ls
Předpokládaná hodnota:
1 006 CR

Hmotností Země:
1 241,8851
Hvězdný rádius:
76 426 km

Reserve level:
Velké

Gravitace:
8,65 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
348 K
Klamath AB 4 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 034 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
705 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
186 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) V (4,7%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
Klamath AB 4 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
3 031 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
679 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide

Povrchová teplota:
178 K
Klamath AB 4 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 033 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
685 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
170 K

Materiály:
Fe (20,9%) S (20,2%) C (16,9%) Ni (15,8%) P (10,9%) Zn (5,7%) Se (3,2%) As (2,7%) Te (1,6%) Nb (1,4%) Hg (0,9%)
Klamath AB 4 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
3 036 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
684 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia

Povrchová teplota:
167 K
Klamath AB 4 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 033 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
675 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
159 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Te (1,4%) Nb (1,3%) W (1,0%)
Klamath AB 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 952 ls
Předpokládaná hodnota:
592 CR

Hmotností Země:
14,9518
Hvězdný rádius:
16 343 km

Tlak na povrchu:
3 863 304,67 atmosfér

Gravitace:
2,28 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water

Povrchová teplota:
1 542 K
Klamath AB 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
5 110 ls
Předpokládaná hodnota:
651 CR

Hmotností Země:
37,9197
Hvězdný rádius:
20 023 km

Tlak na povrchu:
175 623,14 atmosfér

Reserve level:
Velké

Gravitace:
3,85 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich

Povrchová teplota:
521 K
Klamath B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
940 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3242
Hvězdný radius:
0,4980
Stáří:
7 092 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 805 K
Klamath B 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
939 ls
Předpokládaná hodnota:
12 708 CR

Hmotností Země:
0,0546
Hvězdný rádius:
2 449 km

Gravitace:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
729 K

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (15,9%) S (14,7%) C (12,4%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (7,9%) Zn (5,7%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Ru (1,3%)
Klamath B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
945 ls
Předpokládaná hodnota:
12 204 CR

Hmotností Země:
0,0221
Hvězdný rádius:
1 828 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
528 K

Materiály:
Fe (22,7%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,2%) P (8,5%) Zn (6,2%) As (2,1%) Mo (1,5%) Y (1,4%) W (1,2%)
Klamath B 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
945 ls
Předpokládaná hodnota:
12 004 CR

Hmotností Země:
0,0147
Hvězdný rádius:
1 601 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
528 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,2%) P (8,5%) Zn (6,1%) As (2,1%) Cd (1,8%) Y (1,4%) W (1,2%)
Klamath B 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
918 ls
Předpokládaná hodnota:
12 197 CR

Hmotností Země:
0,0218
Hvězdný rádius:
1 820 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
423 K

Materiály:
Fe (22,7%) Ni (17,2%) S (15,9%) C (13,3%) Mn (9,4%) P (8,5%) Zn (6,2%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Sn (1,5%) Te (1,2%)
Klamath B 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
952 ls
Předpokládaná hodnota:
12 272 CR

Hmotností Země:
0,0252
Hvězdný rádius:
1 908 km

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
381 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,2%) P (8,5%) Zn (6,1%) Se (2,5%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Te (1,2%)