Chi Fornacis [#207473329324]

100,00%
Chi Fornacis A / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 247 CR

Hmotnosti Slunce:
2,5859
Hvězdný radius:
1,8337
Stáří:
1 062 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
10 479 K
Chi Fornacis B / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
25 430 ls
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Hmotnosti Slunce:
1,1172
Hvězdný radius:
1,0107
Stáří:
1 062 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
6 028 K