Lave [#633742594786]

100,00%
Lave / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 212 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6797
Hvězdný radius:
0,7832
Stáří:
9 020 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 438 K
Castellan Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
3 992 400 000 000 Mt

Inner radius:
456 270 000 km
Outer radius:
622 320 000 km
Planet Lave / Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
296 ls
Předpokládaná hodnota:
283 629 CR

Hmotností Země:
1,0000
Hvězdný rádius:
6 134 km

Tlak na povrchu:
1,17 atmosfér

Gravitace:
1,08 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life

Povrchová teplota:
288 K
Lave 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 064 ls
Předpokládaná hodnota:
12 576 CR

Hmotností Země:
0,0438
Hvězdný rádius:
2 302 km

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
68 K

Materiály:
Fe (23,2%) Ni (17,6%) S (16,9%) C (14,2%) Mn (9,6%) P (9,1%) Zr (2,7%) Se (2,6%) Nb (1,6%) Mo (1,5%) Sb (1,1%)