Aknango [#7265876845961]

Aknango 2
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
465 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Rashavarak
First mapped for EDSM by:
Omoi Kinzoku
Předpokládaná hodnota:
12 945 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0793
Hvězdný rádius:
2 811 km

Povrchová teplota:
125 K
Tlak na povrchu:
0,45556116 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Složení:
62,89% Rock
32,37% Metal
4,74% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon
Složení atmosféry:
100,00% Argon

Oběžná doba:
70,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0467
Sklon dráhy:
6,92°
Periapsida:
64,15°
Rychlost rotace:
-129,3 d
Axiální náklon:
2,9748 °