Aknango [#7265876845961]

100,00%
Aknango / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4336
Hvězdný radius:
0,6371
Stáří:
9 246 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 465 K
Aknango 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
325 ls
Předpokládaná hodnota:
12 630 CR

Hmotností Země:
0,0479
Hvězdný rádius:
2 402 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (22,2%) S (17,1%) Ni (16,8%) C (14,4%) P (9,2%) Zn (6,0%) V (5,5%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)
Aknango 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
465 ls
Předpokládaná hodnota:
12 945 CR

Hmotností Země:
0,0793
Hvězdný rádius:
2 811 km

Tlak na povrchu:
0,46 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon

Povrchová teplota:
125 K
Aknango 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
465 ls
Předpokládaná hodnota:
12 428 CR

Hmotností Země:
0,0338
Hvězdný rádius:
2 145 km

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
109 K

Materiály:
Fe (21,1%) S (16,3%) Ni (16,0%) C (13,7%) Cr (9,5%) P (8,8%) Mn (8,7%) Zr (2,5%) Cd (1,6%) W (1,2%) Tc (0,8%)
Aknango 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
878 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3687
Hvězdný rádius:
5 733 km

Tlak na povrchu:
1,20 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane-rich

Povrchová teplota:
97 K
Aknango 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 257 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3532
Hvězdný rádius:
5 643 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich

Povrchová teplota:
67 K
Aknango 5 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 257 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0121
Hvězdný rádius:
2 034 km

Tlak na povrchu:
0,72 atmosfér

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
123 K
Aknango 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 323 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2000
Hvězdný rádius:
4 731 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
49 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,6%) P (12,1%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Te (0,8%) Hg (0,7%)
Aknango 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
9 511 ls
Předpokládaná hodnota:
4 453 CR

Hmotností Země:
236,9497
Hvězdný rádius:
65 987 km

Gravitace:
2,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
57 K