Aknango [#7265876845961]

100,00%
Aknango / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 208 cr

Masy Słońca:
0,4336
Promienia Słońca:
0,6371
Wiek:
9 246 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
3 465 K
Aknango 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
325 ls
Szacowana wartość:
12 630 cr

Masy Ziemi:
0,0479
Promień:
2 402 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,34 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Argon

Temperatura powierzchni:
131 K

Materiały:
Fe (22,2%) S (17,1%) Ni (16,8%) C (14,4%) P (9,2%) Zn (6,0%) V (5,5%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)
Aknango 2 / High metal content world
Dystans do celu:
465 ls
Szacowana wartość:
12 945 cr

Masy Ziemi:
0,0793
Promień:
2 811 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,46 atmosfer

Grawitacja:
0,41 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Argon

Temperatura powierzchni:
125 K
Aknango 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
465 ls
Szacowana wartość:
12 428 cr

Masy Ziemi:
0,0338
Promień:
2 145 km

Grawitacja:
0,30 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
109 K

Materiały:
Fe (21,1%) S (16,3%) Ni (16,0%) C (13,7%) Cr (9,5%) P (8,8%) Mn (8,7%) Zr (2,5%) Cd (1,6%) W (1,2%) Tc (0,8%)
Aknango 4 / Icy body
Dystans do celu:
878 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,3687
Promień:
5 733 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,20 atmosfer

Grawitacja:
0,46 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane-rich

Temperatura powierzchni:
97 K
Aknango 5 / Icy body
Dystans do celu:
1 257 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,3532
Promień:
5 643 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,10 atmosfer

Grawitacja:
0,45 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Neon-rich

Temperatura powierzchni:
67 K
Aknango 5 a / Icy body
Dystans do celu:
1 257 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0121
Promień:
2 034 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,72 atmosfer

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
123 K
Aknango 6 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 323 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,2000
Promień:
4 731 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,36 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,6%) P (12,1%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Te (0,8%) Hg (0,7%)
Aknango 7 / Class I gas giant
Dystans do celu:
9 404 ls
Szacowana wartość:
4 453 cr

Masy Ziemi:
236,9497
Promień:
65 987 km

Grawitacja:
2,21 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
57 K