Aknango [#7265876845961]

Aknango 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 257 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Rashavarak
First mapped for EDSM by:
DarkKnight75
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,3532
Hvězdný rádius:
5 643 km

Povrchová teplota:
67 K
Tlak na povrchu:
0,10373546 atmosfér

Gravitace:
0,45 G

Složení:
67,74% Ice
21,50% Rock
10,76% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,77% Nitrogen
2,23% Neon

Oběžná doba:
2 214,8 d
Úhel zakřivení:
2,52 au
Výstřednost dráhy:
0,0014
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
176,36°
Rychlost rotace:
1,2 d
Axiální náklon:
1,2557 °