GMB2010 WOCS 49035 [#11669829198241]

11,11%
GMB2010 WOCS 49035 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2266
Hvězdný radius:
0,3940
Stáří:
11 202 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 278 K