2MASS J21533311+4714391 [#7233932109145]

100,00%
2MASS J21533311+4714391 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3984
Hvězdný radius:
0,5746
Stáří:
5 672 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 308 K
2MASS J21533311+4714391 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
218 ls
Předpokládaná hodnota:
1 034 CR

Hmotností Země:
1 511,7136
Hvězdný rádius:
74 130 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
11,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
444 K
2MASS J21533311+4714391 2 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 462 ls
Předpokládaná hodnota:
31 542 CR

Hmotností Země:
1 032,2256
Hvězdný rádius:
76 847 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
223 K
2MASS J21533311+4714391 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 464 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
645 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,7%) P (10,4%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
Vzdálenost k cíli:
2 464 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
559 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
87 K
2MASS J21533311+4714391 2 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 460 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 293 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) W (0,7%) Tc (0,4%)
Vzdálenost k cíli:
2 460 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0050
Hvězdný rádius:
1 506 km

Tlak na povrchu:
29,53 atmosfér

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K
Vzdálenost k cíli:
2 460 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
677 km

Tlak na povrchu:
7,33 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
166 K
2MASS J21533311+4714391 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 479 ls
Předpokládaná hodnota:
3 043 CR

Hmotností Země:
7,1031
Hvězdný rádius:
25 505 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K
2MASS J21533311+4714391 4 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 634 ls
Předpokládaná hodnota:
31 582 CR

Hmotností Země:
1 041,6167
Hvězdný rádius:
77 243 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
216 K
Vzdálenost k cíli:
3 634 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0021
Hvězdný rádius:
1 107 km

Tlak na povrchu:
20,92 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
192 K
Vzdálenost k cíli:
3 631 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 135 km

Tlak na povrchu:
22,07 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
179 K
2MASS J21533311+4714391 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 638 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 276 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J21533311+4714391 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 638 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0030
Hvězdný rádius:
1 269 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) As (1,6%) Te (0,9%) Nb (0,9%) W (0,7%)
2MASS J21533311+4714391 4 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 639 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0024
Hvězdný rádius:
1 181 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Ru (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21533311+4714391 4 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 636 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 292 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
54 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J21533311+4714391 4 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 637 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0049
Hvězdný rádius:
1 485 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J21533311+4714391 4 g a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 637 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
658 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (30,3%) C (25,5%) P (16,3%) Fe (9,2%) Ni (7,0%) Se (4,8%) Mn (3,8%) Zr (1,1%) Te (0,8%) Cd (0,7%) W (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
3 657 ls
Předpokládaná hodnota:
508 CR

Hmotností Země:
2,7847
Hvězdný rádius:
10 520 km

Tlak na povrchu:
0,54 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,02 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
44 K