GMB2010 WOCS 66052 [#2874004546001]

100,00%
GMB2010 WOCS 66052 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4675
Stáří:
9 590 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 646 K
GMB2010 WOCS 66052 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
9 512 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0547
Hvězdný radius:
0,1631
Stáří:
9 590 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
915 K