Proxuia FO-O d7-0 [#7810031555]

Proxuia FO-O d7-0 A / White Dwarf (DB) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
14 160 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4844
Hvězdný radius:
0,0141
Stáří:
10 048 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
19 720 K