CD-31 19579 [#2724896524667]

CD-31 19579 A 1
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
17 015 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
535 CR

Hmotností Země:
5,0456
Hvězdný rádius:
12 059 km

Povrchová teplota:
35 K
Tlak na povrchu:
0,89161663 atmosfér

Gravitace:
1,41 G

Složení:
59,33% Ice
28,18% Rock
12,49% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
171 908,1 d
Úhel zakřivení:
62,42 au
Výstřednost dráhy:
0,5393
Sklon dráhy:
7,54°
Periapsida:
63,72°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
0,3827 °