CD-31 19579 [#2724896524667]

100,00%
CD-31 19579 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Hmotnosti Slunce:
1,0977
Hvězdný radius:
1,0653
Stáří:
7 770 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
6 100 K
CD-31 19579 A 1 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
17 015 ls
Předpokládaná hodnota:
535 CR

Hmotností Země:
5,0456
Hvězdný rádius:
12 059 km

Tlak na povrchu:
0,89 atmosfér

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K
CD-31 19579 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
406 168 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4922
Hvězdný radius:
0,6449
Stáří:
7 770 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 550 K
CD-31 19579 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
407 994 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2148
Hvězdný radius:
0,3989
Stáří:
7 770 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 364 K