2MASS J05352547-0521349 [#231576179581961]

100,00%
2MASS J05352547-0521349 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2969
Hvězdný radius:
0,4723
Stáří:
9 850 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 730 K
2MASS J05352547-0521349 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
443 ls
Předpokládaná hodnota:
501 CR

Hmotností Země:
2,3033
Hvězdný rádius:
9 142 km

Tlak na povrchu:
6 214,90 atmosfér

Gravitace:
1,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
395 K
Vzdálenost k cíli:
567 ls
Předpokládaná hodnota:
551 CR

Hmotností Země:
7,1283
Hvězdný rádius:
13 122 km

Tlak na povrchu:
1,31 atmosfér

Gravitace:
1,68 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
70 K
Vzdálenost k cíli:
836 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5007
Hvězdný rádius:
8 792 km

Tlak na povrchu:
0,30 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K
Vzdálenost k cíli:
1 054 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,2330
Hvězdný rádius:
9 872 km

Tlak na povrchu:
0,41 atmosfér

Gravitace:
0,93 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K
Vzdálenost k cíli:
1 411 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,8811
Hvězdný rádius:
9 394 km

Tlak na povrchu:
0,36 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K