2MASS J05341177+0957033 [#51253320229769]

100,00%
2MASS J05341177+0957033 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3516
Hvězdný radius:
0,5107
Stáří:
7 456 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 996 K
2MASS J05341177+0957033 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
121 799 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3477
Hvězdný radius:
0,5065
Stáří:
7 456 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 027 K
Vzdálenost k cíli:
121 507 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2394
Hvězdný rádius:
4 740 km

Tlak na povrchu:
8,32 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
113 K
Vzdálenost k cíli:
121 923 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4042
Hvězdný rádius:
5 567 km

Tlak na povrchu:
130,35 atmosfér

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
98 K
2MASS J05341177+0957033 B 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
122 240 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0115
Hvězdný rádius:
1 951 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
82 K

Materiály:
S (25,8%) C (21,7%) P (13,9%) Fe (13,4%) Ni (10,1%) Mn (5,5%) Zn (3,6%) V (3,3%) Cd (1,0%) Te (0,9%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
121 867 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8263
Hvězdný rádius:
7 351 km

Tlak na povrchu:
3,04 atmosfér

Gravitace:
0,62 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K
Vzdálenost k cíli:
122 589 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,2741
Hvězdný rádius:
8 372 km

Tlak na povrchu:
0,26 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K
Vzdálenost k cíli:
118 823 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5334
Hvězdný rádius:
6 432 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K