Yooxe FW-C d0 [#10091488003]

Yooxe FW-C d0 B 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 641 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
William I.
Předpokládaná hodnota:
17 271 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
5,2681
Hvězdný rádius:
9 694 km

Povrchová teplota:
2 394 K
Tlak na povrchu:
3 338,89721194 atmosfér

Gravitace:
2,28 G

Složení:
63,66% Rock
35,54% Metal
0,79% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
91,31% Carbon dioxide
6,65% Nitrogen
1,05% Silicates

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
19,0 d
Úhel zakřivení:
0,11 au
Výstřednost dráhy:
0,3811
Sklon dráhy:
32,13°
Periapsida:
196,24°
Rychlost rotace:
9,5 d
Axiální náklon:
-0,1392 °