Yooxe FW-C d0 [#10091488003]

100,00%
Yooxe FW-C d0 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 221 CR

Hmotnosti Slunce:
1,1758
Hvězdný radius:
1,0602
Stáří:
1 562 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
6 727 K
Yooxe FW-C d0 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
4 817 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4727
Hvězdný radius:
0,6622
Stáří:
1 562 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 788 K
Yooxe FW-C d0 B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 641 ls
Předpokládaná hodnota:
17 271 CR

Hmotností Země:
5,2681
Hvězdný rádius:
9 694 km

Tlak na povrchu:
3 338,90 atmosfér

Gravitace:
2,28 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 394 K
Yooxe FW-C d0 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
5 136 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1797
Hvězdný radius:
0,3282
Stáří:
1 562 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 872 K
Yooxe FW-C d0 ABC 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
16 023 ls
Předpokládaná hodnota:
17 253 CR

Hmotností Země:
5,2055
Hvězdný rádius:
9 680 km

Tlak na povrchu:
0,12 atmosfér

Gravitace:
2,26 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
53 K