Yooxe FW-C d0 [#10091488003]

Yooxe FW-C d0 ABC 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
16 023 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
William I.
First mapped for EDSM by:
William I.
Předpokládaná hodnota:
17 253 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
5,2055
Hvězdný rádius:
9 680 km

Povrchová teplota:
53 K
Tlak na povrchu:
0,12319833 atmosfér

Gravitace:
2,26 G

Složení:
64,20% Rock
34,99% Metal
0,81% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
78,97% Helium
19,06% Hydrogen
1,97% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
49 658,9 d
Úhel zakřivení:
32,33 au
Výstřednost dráhy:
0,0660
Sklon dráhy:
-84,17°
Periapsida:
335,29°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,3658 °