2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 8
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
815 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3124
Hvězdný rádius:
8 449 km

Povrchová teplota:
55 K
Tlak na povrchu:
0,26536333 atmosfér

Gravitace:
0,75 G

Složení:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
938,4 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0894
Sklon dráhy:
-5,62°
Periapsida:
268,92°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,4663 °