2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 7
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
824 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,7136
Hvězdný rádius:
9 141 km

Povrchová teplota:
55 K
Tlak na povrchu:
0,33030036 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Složení:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
938,4 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0894
Sklon dráhy:
-5,62°
Periapsida:
88,92°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,0799 °