2MASS J05354341+0954268 [#20467263021937]

100,00%
2MASS J05354341+0954268 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4063
Hvězdný radius:
0,5594
Stáří:
3 906 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 324 K