2MASS J02414291+4233137 [#82308665818]

2MASS J02414291+4233137 B
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
389 765 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
12 040 million years
Celá spektrální třída:
M9 VI
Svítivost:
VI

Hmotnosti Slunce:
0,1836
Hvězdný radius:
0,3175

Povrchová teplota:
2 005 K


Absolutní velikost:
11,9196
Oběžná doba:
7 351 943,3 d
Úhel zakřivení:
457,12 au
Výstřednost dráhy:
0,2253
Sklon dráhy:
22,90°
Periapsida:
161,94°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °