2MASS J02414291+4233137 [#82308665818]

100,00%
2MASS J02414291+4233137 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4609
Hvězdný radius:
0,6085
Stáří:
12 040 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 497 K
2MASS J02414291+4233137 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
389 765 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1836
Hvězdný radius:
0,3175
Stáří:
12 040 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
2 005 K
Vzdálenost k cíli:
389 572 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5018
Hvězdný rádius:
8 797 km

Tlak na povrchu:
0,30 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
50 K
Vzdálenost k cíli:
389 083 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9504
Hvězdný rádius:
7 675 km

Tlak na povrchu:
0,20 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
2MASS J02414291+4233137 B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
390 556 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5141
Hvězdný rádius:
6 364 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
29 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,3%) P (12,0%) Ni (11,5%) Cr (6,9%) Mn (6,3%) V (3,8%) Cd (1,2%) Sn (1,0%) Y (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
389 203 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1535
Hvězdný rádius:
8 127 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K
Vzdálenost k cíli:
389 199 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6234
Hvězdný rádius:
6 753 km

Tlak na povrchu:
0,15 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K
Vzdálenost k cíli:
387 737 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8754
Hvězdný rádius:
7 487 km

Tlak na povrchu:
0,19 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
23 K
Vzdálenost k cíli:
392 453 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,8620
Hvězdný rádius:
9 342 km

Tlak na povrchu:
0,38 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
21 K
2MASS J02414291+4233137 B 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
392 442 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0873
Hvězdný rádius:
3 862 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
21 K

Materiály:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) As (1,4%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)