2MASS J02414291+4233137 [#82308665818]

2MASS J02414291+4233137 B 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
389 199 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6234
Hvězdný rádius:
6 753 km

Povrchová teplota:
26 K
Tlak na povrchu:
0,14716820 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Složení:
68,89% Ice
20,99% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
719,1 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,1436
Sklon dráhy:
-3,31°
Periapsida:
186,80°
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
-0,1878 °