2MASS J02414291+4233137 [#82308665818]

2MASS J02414291+4233137 B 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
387 737 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8754
Hvězdný rádius:
7 487 km

Povrchová teplota:
23 K
Tlak na povrchu:
0,19199289 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Složení:
68,89% Ice
20,99% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
9 706,7 d
Úhel zakřivení:
5,06 au
Výstřednost dráhy:
0,0089
Sklon dráhy:
0,04°
Periapsida:
22,02°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,1945 °