2MASS J02414291+4233137 [#82308665818]

2MASS J02414291+4233137 B 2
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
389 083 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9504
Hvězdný rádius:
7 675 km

Povrchová teplota:
39 K
Tlak na povrchu:
0,20492534 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Složení:
68,89% Ice
20,99% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 655,0 d
Úhel zakřivení:
1,56 au
Výstřednost dráhy:
0,0017
Sklon dráhy:
-0,55°
Periapsida:
316,86°
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
-0,3900 °