Eock Prau IP-X b15-0 [#1022869652617]

100,00%
Eock Prau IP-X b15-0 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2656
Hvězdný radius:
0,4097
Stáří:
11 652 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 451 K