HIP 23759 (Witch Head Science Centre / Archived: HIP 23759 Geysers / Witch Head Nebula / Barnacle Sites - Witch Head Nebula) [#22793921684]

HIP 23759 6 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 367 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
FEBE
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0053
Hvězdný rádius:
1 219 km

Povrchová teplota:
316 K

Gravitace:
0,14 G

Složení:
91,06% Rock
8,94% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,6 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0009
Sklon dráhy:
-0,20°
Periapsida:
288,22°
Rychlost rotace:
2,6 d
Axiální náklon:
-0,1555 °

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,8%) As (2,6%) Ru (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)