HIP 23759 (Witch Head Science Centre / Archived: HIP 23759 Geysers / Witch Head Nebula / Barnacle Sites - Witch Head Nebula) [#22793921684]

100,00%
HIP 23759 / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 234 CR

Hmotnosti Slunce:
1,9023
Hvězdný radius:
1,7619
Stáří:
286 million years
Svítivost:
III

Povrchová teplota:
8 299 K
HIP 23759 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
13 127 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
127 660 000 km
Outer radius:
202 650 000 km
HIP 23759 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
148 ls
Předpokládaná hodnota:
16 565 CR

Hmotností Země:
3,2385
Hvězdný rádius:
8 539 km

Gravitace:
1,81 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
876 K

Materiály:
Fe (23,1%) Ni (17,5%) S (16,3%) C (13,7%) P (8,8%) Zn (6,3%) V (5,7%) Ge (4,9%) Sn (1,5%) W (1,3%) Sb (1,0%)
HIP 23759 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
251 ls
Předpokládaná hodnota:
17 350 CR

Hmotností Země:
5,5468
Hvězdný rádius:
9 880 km

Gravitace:
2,31 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
672 K

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Cd (1,6%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
HIP 23759 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
250 ls
Předpokládaná hodnota:
16 648 CR

Hmotností Země:
3,4380
Hvězdný rádius:
8 681 km

Gravitace:
1,86 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
672 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,5%) S (15,5%) C (13,0%) Mn (9,0%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Cd (1,7%) Mo (1,4%) Y (1,3%)
HIP 23759 4 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 074 ls
Předpokládaná hodnota:
934 CR

Hmotností Země:
725,4525
Hvězdný rádius:
76 237 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
5,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
442 K
HIP 23759 5 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 072 ls
Předpokládaná hodnota:
890 CR

Hmotností Země:
507,0378
Hvězdný rádius:
75 097 km

Gravitace:
3,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
408 K
HIP 23759 6 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 368 ls
Předpokládaná hodnota:
956 CR

Hmotností Země:
858,1348
Hvězdný rádius:
76 360 km

Gravitace:
5,99 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
421 K
HIP 23759 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 369 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0044
Hvězdný rádius:
1 149 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
323 K

Materiály:
Fe (20,8%) S (20,3%) C (17,1%) Ni (15,8%) P (10,9%) Zn (5,7%) Se (3,2%) As (2,7%) Nb (1,4%) Mo (1,4%) Tc (0,7%)
HIP 23759 6 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 367 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0053
Hvězdný rádius:
1 219 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
316 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,8%) As (2,6%) Ru (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
HIP 23759 6 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 368 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0029
Hvězdný rádius:
997 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
312 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Ge (5,7%) Zn (5,3%) V (4,8%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
HIP 23759 6 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 370 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 032 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
308 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Cr (8,9%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Sn (1,2%) W (1,1%) Po (0,5%)
HIP 23759 6 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0126
Hvězdný rádius:
1 620 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
303 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Te (1,4%) Mo (1,3%) Hg (0,8%)
HIP 23759 6 e a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
437 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
303 K

Materiály:
S (19,6%) Fe (17,4%) C (16,5%) Ni (13,2%) P (10,6%) Cr (7,8%) Mn (7,2%) V (4,3%) Cd (1,4%) Y (1,0%) Sn (0,9%)
HIP 23759 6 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 360 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 035 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
300 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,0%)
HIP 23759 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 803 ls
Předpokládaná hodnota:
979 CR

Hmotností Země:
1 023,2587
Hvězdný rádius:
76 253 km

Gravitace:
7,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
419 K
HIP 23759 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 801 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0091
Hvězdný rádius:
1 457 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
281 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,0%) Ni (14,0%) P (9,6%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Sb (1,1%)
HIP 23759 7 a a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 801 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
514 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
281 K

Materiály:
S (21,3%) Fe (19,0%) C (17,9%) Ni (14,3%) P (11,5%) Ge (6,3%) Se (3,3%) As (2,8%) Te (1,6%) W (1,0%) Sn (1,0%)
HIP 23759 7 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 803 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 078 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
273 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
HIP 23759 7 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 798 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0089
Hvězdný rádius:
1 446 km

Tlak na povrchu:
1,02 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
585 K
HIP 23759 7 c a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 798 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
419 km

Tlak na povrchu:
7,89 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
750 K
HIP 23759 7 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 805 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0054
Hvězdný rádius:
1 228 km

Tlak na povrchu:
0,73 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
556 K
HIP 23759 7 e / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 797 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0059
Hvězdný rádius:
1 264 km

Tlak na povrchu:
0,77 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
555 K
HIP 23759 7 f / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 817 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0083
Hvězdný rádius:
1 416 km

Tlak na povrchu:
0,98 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
567 K
HIP 23759 7 g / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 785 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0088
Hvězdný rádius:
1 440 km

Tlak na povrchu:
1,01 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
565 K
HIP 23759 8 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 403 ls
Předpokládaná hodnota:
954 CR

Hmotností Země:
848,4160
Hvězdný rádius:
75 877 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
5,99 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
350 K
HIP 23759 8 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 402 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
640 km

Tlak na povrchu:
19,04 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
797 K
HIP 23759 8 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 403 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
754 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
248 K
HIP 23759 8 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 408 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
813 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
241 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Te (1,5%) Nb (1,3%) Hg (0,9%)
HIP 23759 8 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 403 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
985 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
238 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,4%) P (9,9%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Se (2,9%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
HIP 23759 8 d a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 403 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
448 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
238 K

Materiály:
S (19,5%) Fe (17,3%) C (16,4%) Ni (13,1%) P (10,5%) Cr (7,8%) Mn (7,1%) Ge (5,8%) Y (1,0%) Sn (0,9%) Hg (0,8%)
HIP 23759 8 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 399 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 029 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
233 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,2%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Ru (1,2%) Sn (1,1%) W (1,0%)
HIP 23759 9 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
2 348 ls
Předpokládaná hodnota:
731 CR

Hmotností Země:
104,9546
Hvězdný rádius:
59 454 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
228 K
HIP 23759 9 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 348 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
720 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
226 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,5%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
HIP 23759 9 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 345 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
594 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
225 K
HIP 23759 9 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 344 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
742 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
225 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) V (4,9%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Hg (0,9%)
HIP 23759 9 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 342 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
585 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
224 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Nb (1,3%) Sn (1,1%) Y (1,1%)
HIP 23759 10 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 219 ls
Předpokládaná hodnota:
983 CR

Hmotností Země:
1 054,4901
Hvězdný rádius:
76 007 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
364 K
HIP 23759 10 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 220 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
496 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
235 K

Materiály:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (9,9%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,1%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) W (1,0%)
HIP 23759 10 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 220 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
480 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
235 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Ge (5,4%) Cd (1,4%) Hg (0,8%) Tc (0,7%)
HIP 23759 10 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 219 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
492 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
230 K

Materiály:
Fe (21,1%) S (20,6%) C (17,3%) Ni (15,9%) P (11,1%) V (5,2%) Se (3,2%) As (2,7%) Sn (1,3%) W (1,2%) Po (0,6%)
HIP 23759 10 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 217 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
694 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
211 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,4%) P (10,7%) Mn (8,4%) As (2,6%) Zr (2,4%) Mo (1,3%) Ru (1,3%) W (1,1%)
HIP 23759 10 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 215 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
584 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
208 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Sn (1,2%)
HIP 23759 10 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 221 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
589 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
202 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Ge (5,9%) Zn (5,5%) Zr (2,4%) Nb (1,4%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
HIP 23759 10 g / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 204 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0110
Hvězdný rádius:
1 703 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
176 K

Materiály:
S (21,9%) C (18,4%) Fe (17,4%) Ni (13,1%) P (11,8%) Mn (7,2%) Zn (4,7%) Zr (2,0%) Cd (1,4%) Te (1,2%) W (1,0%)
HIP 23759 11 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
4 264 ls
Předpokládaná hodnota:
773 CR

Hmotností Země:
168,3022
Hvězdný rádius:
60 535 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,87 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
177 K
HIP 23759 11 a / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 263 ls
Předpokládaná hodnota:
13 305 CR

Hmotností Země:
0,1333
Hvězdný rádius:
3 263 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
179 K
HIP 23759 11 b / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 265 ls
Předpokládaná hodnota:
15 417 CR

Hmotností Země:
1,3059
Hvězdný rádius:
6 588 km

Tlak na povrchu:
4,34 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
233 K
HIP 23759 11 c / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 266 ls
Předpokládaná hodnota:
15 417 CR

Hmotností Země:
1,3065
Hvězdný rádius:
6 590 km

Tlak na povrchu:
4,71 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
232 K
HIP 23759 12 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 229 ls
Předpokládaná hodnota:
20 237 CR

Hmotností Země:
27,2782
Hvězdný rádius:
37 087 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,81 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
162 K
HIP 23759 12 a / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 228 ls
Předpokládaná hodnota:
11 758 CR

Hmotností Země:
0,0085
Hvězdný rádius:
1 340 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
164 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,2%) C (13,6%) Mn (9,4%) P (8,7%) Zn (6,2%) As (2,2%) Cd (1,8%) Ru (1,4%) Hg (1,0%)
HIP 23759 12 b / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 228 ls
Předpokládaná hodnota:
11 590 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 169 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
164 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,6%) Cr (10,2%) P (8,7%) V (5,5%) As (2,1%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Te (1,2%)
HIP 23759 13 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
11 175 ls
Předpokládaná hodnota:
16 423 CR

Hmotností Země:
2,9196
Hvězdný rádius:
8 265 km

Tlak na povrchu:
319,70 atmosfér

Gravitace:
1,74 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
355 K